MANIFESTACJA! WARSZAWA 09.06.21R.!

unnamed.png

W związku z brakiem dialogu społecznego, łamaniem praw pracowniczych i związkowych, zagrożeniem utraty miejsc pracy oraz zagrożeniem utraty bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej naszego Kraju, Centrale Związkowe: NSZZ "Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych organizują w dniu 9 czerwca br. akcję protestacyjną w Warszawie.

Rozpoczęcie manifestacji nastąpi 9 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 przed Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16a, z przemarszem przed siedziby: Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Wobec wyżej wymienionych zagrożeń, które dotyczą wszystkich Polaków, zwracamy się do wszystkich Pracowników, nie tylko tych zatrudnionych w branży paliwowo-energetycznej, o wzięcie udziału w organizowanej akcji protestacyjnej w Warszawie.

Szczegóły organizacji manifestacji podają organizacje członkowskie Forum Związków Zawodowych:

Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego,

NSZZ Solidarność 80,

PZZ Kadra