NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE - DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Obsługa klientów w punktach, także w zakresie nieodpłatnej mediacji, nie będzie świadczona.

W celu uzyskania nieodpłatnej porady za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (telefon, mail) należy przesłać skan lub zdjęcie prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego oświadczenia (wzór oświadczenia) z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość (format: .pdf lub.jpg) na adres mailowy wybranego punktu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy:

Harmonogram telefonicznych lub mailowych porad prawnych oraz obywatelskich w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Forma pomocy

adresy lokalu

Dni i godziny w których planuje się dyżuryAdres e-mail

Nieodpłatna pomoc prawna

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Czerniakowska 178A

Poniedziałek – piątek: 9.00 – 13.00

W tym dyżur osoby o kwalifikacjach mediatora i radcy prawnego/adwokata

Środa: 9.00 – 13.00

nppar18srodmiescie@um.warszawa.pl

Nieodpłatna pomoc prawna

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Konwiktorska 3/5

Poniedziałek - piątek: 16.00 – 20.00 nppngo16srodmiescie@um.warszawa.pl

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Dom Kultury Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Anielewicza 3/5

Poniedziałek – piątek: 12.00 – 16.00 npongo17srodmiescie@um.warszawa.pl

pomoc-prawna_plakat_600.jpg