SPOTKANIE MŁODYCH NSZZ SOLIDARNOŚĆ-80 Z DORADCĄ PREZYDENTA RP ŁUKASZEM RZEPECKIM

„Młodzi w Pałacu” to cykl spotkań i konsultacji z przedstawicielami młodego pokolenia.

12 stycznia 2021 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie przedstawicieli młodych z ramienia
NSZZ ”Solidarność”-80 z doradcą Prezydenta RP Łukaszem Rzepeckim.

W trakcie spotkania został omówiony szereg tematów dotyczących m.in. sytuacji młodych na rynku
pracy, kwestii związanych zarówno z kodeksem pracy, minimalnym wynagrodzeniem, umowami
śmieciowymi jak i pracą zdalną w czasie pandemii koronawirusa.

Młodzi z NSZZ ”Solidarność”-80 zwrócili również uwagę na problemy z jakimi borykają się
przyszłe matki w postaci niedostatecznej opieki pomocy położnej, doradcy laktacyjnego,
opieki psychologicznej, a także badań prenatalnych, które nie są w pełni refundowane.

Dodatkowo poruszono kwestie związane z brakiem wystarczającej ilości żłobków i przedszkoli,
co jak wiadomo przekłada się na wydłużenie powrotu kobiet do pracy, czyniąc je tym samym
w dłuższym okresie biernymi zawodowo.

Ponadto zwrócono także uwagę braku przygotowania osób młodych do profesjonalnego
wykonywania pracy, w czym pomogłoby doradztwo zawodowe, z którego mogliby skorzystać
już w okresie nauki w szkołach średnich.

dwnld1465140401.jpg

dwnld609912827.jpg