STRAJK W WORD KATOWICE OD 10 MAJA 2021 ROKU!

Nie mamy innego wyjścia - ogłaszamy STRAJK w WORD Katowice od 10 maja 2021 r.

Podejmowaliśmy wszelkie możliwe próby ugodowego zakończenia sporu. Niestety nasz pracodawca,
którego władza nad pracownikami, wynika z "nominacji partyjnej", nie liczy się z głosem pracowników.

Osoby, które nie będą mogły przystąpić do egzaminu na prawo jazdy, proszę o zapoznanie się poprzednimi
artykułami (https://solidarnoscword.pl/katowice) opisującymi dotychczasowe traktowanie pracowników
w WORD Katowice, zrozumiecie nas.

Z poważaniem,

Sebastian Białkowski

V-ce Przewodniczący

Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej nr 60 NSZZ Solidarność 80 w WORD-ach

ogloszenie-o-strajku-WORD-Katowice-knyf0gcq.jpg