STRAJKUJĄCY GÓRNICY!

11 czerwca br. przed siedzibą Ministra Energii górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, w tym także z NSZZ ”Solidarność”-80, bronili odwołanego prezesa JSW i żądali jednocześnie dymisji ministra. W tle sporu znajdują się także ewentualne naciski, aby pieniądze wypracowane przez spółkę były inwestowane poza górnictwem - a na to górnicy nie chcą się zgodzić.

20190611-101107.jpg