Kontakt


Region Mazowiecki NSZZ "Solidarność"-80

Ul. Słomińskiego 1 lok. 31, 00-204 Warszawa

Tel.: (22) 243-21- 39

e-mail : rm.solidarnosc80@wp.pl

Sekretariat czynny:

Poniedziałek – Piątek 9.00 - 15.00

Komisja Krajowa

www.solidarnosc80.pl
Dokumenty do pobrania


1. Wzór pieczątek związkowych 2. Protokół z wyborów komisji Rewizyjnej 3. Uchwała Finansowa 4. Rezygnacja z Członkostwa. 5. Aktualny KRS 6. Protokół Komisji Mandatowej o prawomocności obrad 7. Dane Teleadresowe Pracodawcy-ów 8. Dane Teleadresowe Przewodniczących 9. Inormacja o założeniu Komisji Zakł-Międzyzakł. 10. Lista obecności 11. Porządek Obrad 12. Protokół z ukonstytuowania się Komisji Zakł-Miedzyzakł. 13. Protokół z ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej 14. Protokół z wyborów Komisji Mandatowej 15. Protokół z wyborów Komisji Skrytacyjnej 16. Protokół z wyborów Komisji Uchwał i Wniosków 17. Protokół z wyborów Komisji Zakł-Miedzyzakł. 18. Spis dokumentów do dostarczenia po wyborach 19. Zobowiązanie do przekazania Rejestru pracodawcy 20. Protokół z wyborów na Przewodniczącego 21. Wniosek dla Organizacji z innego Związku Zawodowego 22. Uchwała dla Organizacji z innego Związku Zawodowego 23. Wniosek Komisji o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy do wykonania doraźnej czynności 24. Wzór pisma Komisji do pracodawcy o zapewnienie warunków 25. Wzór pisma Komisji reprezentatywnej do pracodawcy o przekazanie ilości kadry zarządzającej 26. Wzór pisma Komisji do pracodawcy o objęciu członków ochroną 27. Wzór uchwały Komisji o objęciu ochroną związkową 28. Wzór pisma Komisji do pracodawcy o ilości członków. 29. Wzór wniosku o wypłatę zasiłku- urodzenie dzziecka 30. Wzór wniosku o wypłatę zasiłku- zgon członka rodziny 31. Zarejestrowanie Komitetu Założycielskiego 32. Deklaracja Członkowska