Kontakt


Region Mazowiecki NSZZ "Solidarność"-80

Ul. Słomińskiego 1 lok. 31, 00-204 Warszawa

Tel.: (22) 243-21-39

e-mail : rm.solidarnosc80@wp.pl

Sekretariat czynny:

Poniedziałek – Piątek 9.00 - 15.00

Komisja Krajowa

www.solidarnosc80.pl
Dokumenty do pobrania


1. Wzór pieczątek związkowych 2. Protokół z wyborów komisji Rewizyjnej 3. Uchwała Finansowa 4. Rezygnacja z Członkostwa. 5. Protokół Komisji Mandatowej o prawomocności obrad 6. Dane Teleadresowe Pracodawcy-ów 7. Dane Teleadresowe Przewodniczących 8. Inormacja o założeniu Komisji Zakł-Międzyzakł. 9. Lista obecności 10. Porządek Obrad 11. Protokół z ukonstytuowania się Komisji Zakł-Miedzyzakł. 12. Protokół z ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej 13. Protokół z wyborów Komisji Mandatowej 14. Protokół z wyborów Komisji Skrytacyjnej 15. Protokół z wyborów Komisji Uchwał i Wniosków 16. Protokół z wyborów Komisji Zakł-Miedzyzakł. 17. Spis dokumentów do dostarczenia po wyborach 18. Zobowiązanie do przekazania Rejestru pracodawcy 19. Protokół z wyborów na Przewodniczącego 20. Wniosek dla Organizacji z innego Związku Zawodowego 21. Uchwała dla Organizacji z innego Związku Zawodowego 22. Wniosek Komisji o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy do wykonania doraźnej czynności 23. Wzór pisma Komisji do pracodawcy o zapewnienie warunków 24. Wzór pisma Komisji reprezentatywnej do pracodawcy o przekazanie ilości kadry zarządzającej 25. Wzór pisma Komisji do pracodawcy o objęciu członków ochroną 26. Wzór uchwały Komisji o objęciu ochroną związkową 27. Wzór pisma Komisji do pracodawcy o ilości członków. 28. Wzór wniosku o wypłatę zasiłku- urodzenie dzziecka 29. Wzór wniosku o wypłatę zasiłku- zgon członka rodziny 30. Zarejestrowanie Komitetu Założycielskiego 31. Deklaracja Członkowska. 32. Aktualny odpis KRS