WYBORCZY ZJAZD DELEGATÓW REGIONU MAZOWIECKIEGO NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 21.04.2017 ROKU WARSZAWA

wyborczy-zjazd-deleg_N0hwisT.jpg
wyborczy-zjazd-deleg_PialDda.jpg
wyborczy-zjazd-deleg_PlrvHC5.jpg
wyborczy-zjazd-deleg_P5ELWaw.jpg
wyborczy-zjazd-deleg_YcyFuxd.jpg
wyborczy-zjazd-deleg_WVvBvkS.jpg
wyborczy-zjazd-deleg_tZm3iKU.jpg
wyborczy-zjazd-deleg_tov8fln.jpg
wyborczy-zjazd-deleg_Rp6w5mb.jpg
wyborczy-zjazd-deleg_ST8CK1L.jpg
wyborczy-zjazd-deleg_Sef6HAb.jpg
wyborczy-zjazd-deleg_QqC4CK4.jpg
wyborczy-zjazd-deleg_pTCMG5C.jpg
wyborczy-zjazd-deleg_pdVQMWF.jpg
wyborczy-zjazd-deleg_nWnZ3v3.jpg
wyborczy-zjazd-deleg_NAa5Nwf.jpg
wyborczy-zjazd-deleg_n7NKnQJ.jpg
wyborczy-zjazd-deleg_l2JGXaU.jpg
wyborczy-zjazd-deleg_j9IRAu6.jpg
wyborczy-zjazd-deleg_H1fwbtN.jpg
wyborczy-zjazd-deleg_FYqfBuF.jpg
wyborczy-zjazd-deleg_feVgkUc.jpg
wyborczy-zjazd-deleg_EpJpWqV.jpg
wyborczy-zjazd-deleg_dqixch8.jpg
wyborczy-zjazd-deleg_cSnJ499.jpg
wyborczy-zjazd-deleg_c0rY6lQ.jpg