WŁADZE

Przedstawiciele w FZZ

Lp. Imię Nazwisko Insytucja Funkcja w FZZ
1. Krzysztof Aniszewski P. P. "Porty Lotnicze" Warszawa Członek Zarządu Głównego FZZ
2. Bernard Cieślik Tramwaje Warszawskie Członek Komisji Rewizyjnej FZZ
3. Elżbieta Chodzyńska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego FZZ Woj. Lubelskiego
4. Marek Carli MZA Sp. z o.o. Warszawa Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Woj. Mazowieckiego
5. Zbigniew Sagański PIP Warszawa Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Woj.Mazowieckiego

Delegaci na Zjazdy Regionalne

Lp. Imię Nazwisko Instytucja
1. Krzysztof Aniszewski P. P. "Porty Lotnicze" Warszawa
2. Krzysztof Antoniewicz P. P. "Porty Lotnicze" Warszawa
3. Marek Carli MZA Sp. z o.o. Warszawa
4. Paweł Chmielewski P. P. "Porty Lotnicze" Warszawa
5. Elżbieta Chodzyńska UMCS Lublin
6. Bernard Cieślik Tramwaje Warszawskie
7. Artur Dzwonkiewicz SCS Aktywna Warszawa
8. Kazimierz Flondro WSS im. S. Kard. Wyszyńskiego Lublin
9. Paweł Gawluk Poczta Polska Warszawa
10. Marianna Górska Szpital Mazowiecki Garwolin
11. Dariusz Góźdź Zarząd P. K. i N. Warszawa
12. Marek Hatka IN TEMPORIS Warszawa
13. Maciej Iwański P. P. "Porty Lotnicze" Warszawa
14. Jan Konior P. P. "Porty Lotnicze"
15. Krzysztof Kosianowski Tramwaje Warszawskie
16. Kazimierz Kowalski ZKM Sochaczew
17. Kazimierz Krukowski MZK Sp. z o.o. Ostrołęka
18. Piotr Masiarz Tramwaje Warszawskie
19. Piotr Morta Koncern Pfleiderer Wieruszów
20. Paweł Niedziółka P. P. "Porty Lotnicze" Warszawa
21. Łukasz Pomarański ZTP Warszawa
22. Marek Rolczak PKP PLK Poznań
23. Andrzej Rosłon Poczta Polska Warszawa
24. Krzysztof Rutkowski Jednostka Wojskowa Nr 4198 Warszawa
25. Zbigniew Sagański PIP Warszawa
26. Tadeusz Sankiewicz P. P. "Porty Lotnicze" Warszawa
27. Andrzej Stępnikowski VII LO Radom
28. Zbigniew Stróżewski IN TEMPORIS Warszawa
29. Jacek Suwała M. P. W. i K. Warszawa
30. Dariusz Szelwachowski Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" Warszawa
31. Paweł Wiśniewski PGE Elektrownia Bełchatów
32. Dorota Woźniak P. P. "Porty Lotnicze" Warszawa
33. Ryszard Wrzaszcz PKP "Cargo" S.A, Warszawa
34. Izabela Zaręba Dom Dziecka Nr 2 Zwierzyniec
35. Jacek Zięcina WSS im. S. Kard. Wyszyńskiego Lublin

Delegaci na Zjazdy Krajowe

Lp. Imię Nazwisko Instytucja
1. Krzysztof Aniszewski P. P. "Porty Lotnicze" Warszawa
2. Marek Carli MZA Sp. z o.o. Warszawa
3. Paweł Chmielewski P. P. "Porty Lotnicze" Warszawa
4. Elżbieta Chodzyńska UMCS Lublin
5. Bernard Cieślik Tramwaje Warszawskie
6. Artur Dzwonkiewicz SCS Aktywna Warszawa
7. Paweł Gawluk Poczta Polska Warszawa
8. Dariusz Góźdź Zarząd P. K. i N. Warszawa
9. Krzysztof Kosianowski Tramwaje Warszawskie
10. Kazimierz Krukowski MZK Sp. z o.o. Ostrołęka
11. Jan Konior P. P. "Porty Lotnicze" Warszawa
12. Piotr Masiarz Tramwaje Warszawskie
13. Piotr Morta Koncern Pfleiderer Wieruszów
14. Łukasz Pomarański ZTP Warszawa
15. Marek Rolczak PKP PLK Poznań
16. Andrzej Rosłon Poczta Polska Warszawa
17. Zbigniew Sagański PIP Warszawa
18. Tadeusz Sankiewicz P. P. "Porty Lotnicze" Warszawa
19. Andrzej Stepnikowski VII LO Radom
20. Jacek Suwała M. P. W. i K. Warszawa
21. Paweł Wiśniewski PGE Elektrownia Bełchatów
22. Ryszard Wrzaszcz PKP CARGO S.A. Warszawa
23. Izabela Zaręba Dom Dziecka Nr 2 Zwierzyniec
24. Jacek Zięcina WSS im. S. Kard. Wyszyńskiego Lublin

Regionalna Komisja Rewizyjna

Lp. Imię Nazwisko Funkcja Nr telefonu Instytucja
1. Jacek Suwała Przewodniczący 696-699-856 M. P. W. i K. Warszawa
2. Maciej Iwański Wiceprzewodniczący 606-779-353 P. P. "Porty Lotnicze" Warszawa
3. Paweł Niedziółka Sekretarz 609-501-238 P. P. "Porty Lotnicze" Warszawa

Zarząd Regionu Mazowieckiego

Lp. Imię Nazwisko Funkcja Nr telefonu Instytucja Adres Instytucji
1. Krzysztof Aniszewski Przewodniczący 607-036-412 P.P. "Porty Lotnicze" Warszawie ul. Żwirki i Wigury 1 Warszawa 00-906
2. Tadeusz Sankiewicz Wiceprzewodniczący 602-791-952 P.P. "Porty Lotnicze" Warszawie ul. Żwirki i Wigury 1 Warszawa 00-906
3. Dariusz Góźdź Wiceprzewodniczący 504-195-670 Zarząd P. K. i N. Warszawa Plac Defilat 1 Warszawa 05-077
4. Paweł Gawluk Członek Prezydium 506-074-377 Poczta Polska Warszawa ul. Rodziny Hiszpańskich 8 Warszawa 00-949
5. Bernard Cieślik Członek Prezydium 608-862-573 Tramwaje Warszawskie ul. Siedmiogrodzka 20 Warszawa 01-232
6. Paweł Chmielewski Członek Prezydium 603-611-087 P.P. "Porty Lotnicze" Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1 Warszawa 00-906
7. Elżbieta Chodzyńska Członek Zarządu 665-802-280 UMCS Lublin Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5 Lublin 20-031
8. Jan Konior Członek Zarządu 603-958-019 P.P. "Porty Lotnicze" Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1 Warszawa 00-906
9. Marianna Górska Członek Zarządu 504-220-405 Szpital Mazowiecki Garwolin Al. Legionów 11 Garwolin 08-400
10. Marek Carli Członek Zarządu 509-182-955 MZA Sp. z o.o. Warszawa ul. Włościańska 52 Warszawa 01-710
11. Marek Rolczak Członek Zarządu 693-421-357 PKP PLK Zakład Linii Kolejowych Poznań Al. Niepodległości 8 Poznań 61-875
12. Piotr Masiarz Członek Zarządu 600-356-053 Tramwaje Warszawskie ul. Siedmiogrodzka 20 Warszawa 01-232
13. Paweł Wiśniewski Członek Zarządu 601-431-863 PGE Elektrownia Bełchatów ul. Energetyczna 7 Bełchatów 97-406
14. Ryszard Wrzaszcz Członek Zarządu 508-266-849 PKP Cargo S.A. Warszawa ul. Robotnicza 3 Małaszewicze 21-540
15. Piotr Morta Członek Zarządu 503-019-284 Koncern Pfleiderer Wieruszów ul. Bolesławiecka 10 Wieruszów 98-400
16. Zbigniew Sagański Członek Zarządu 886-198-912 PIP Warszawa ul. Płocka 11/13 Warszawa 01-231
17. Andrzej Stępnikowski Członek Zarządu 603-684-780 VII LO w Radomiu ul. Powstańców Śląskich 4 Radom 26-600
18. Jacek Zięcina Członek Zarządu 539-088-644 WSS im. S. Kard. Wyszyńskiego SPZOZ Lublin ul. Kraśnicka 100 Lublin 20-718

Prezydium Regionu Mazowieckiego

Lp. Imię Nazwisko Funkcja Nr telefonu Instytucja Adres instytucji
1. Krzysztof Aniszewski Przewodniczący 607-036-412 P. P. "Porty Lotnicze” Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1 Warszawa 00-906
2. Tadeusz Sankiewicz Wiceprzewodniczący 602-791-952 P. P. "Porty Lotnicze” Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1 Warszawa 00-906
3. Dariusz Góźdź Wiceprzewodniczący 504-195-670 Zarząd P. K. i N. Warszawa Plac Defilad 1
Warszawa 00-901
4. Paweł Gawluk Członek Prezydium 506-074-377 Poczta Polska Warszawa ul. Rodziny Hiszpańskich 8 Warszawa 00-949
5. Bernard Cieślik Członek Prezydium 608-862-573 Tramwaje Warszawskie ul. Siedmiogrodzka 20 Warszawa 01-232
6. Paweł Chmielewski Członek Prezydium 603-611-087 P. P. "Porty Lotnicze” Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1 Warszawa 00-906