Prezydium Regionu Mazowieckiego

Lp. Imię Nazwisko Funkcja Nr telefonu Instytucja Adres instytucji
1. Krzysztof Aniszewski Przewodniczący 607-036-412 P. P. "Porty Lotnicze” Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1 Warszawa 00-906
2. Tadeusz Sankiewicz Wiceprzewodniczący 602-791-952 P. P. "Porty Lotnicze” Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1 Warszawa 00-906
3. Dariusz Góźdź Wiceprzewodniczący 504-195-670 Zarząd P. K. i N. Warszawa Plac Defilad 1
Warszawa 00-901
4. Paweł Gawluk Członek Prezydium 506-074-377 Poczta Polska Warszawa ul. Rodziny Hiszpańskich 8 Warszawa 00-949
5. Bernard Cieślik Członek Prezydium 608-862-573 Tramwaje Warszawskie ul. Siedmiogrodzka 20 Warszawa 01-232
6. Paweł Chmielewski Członek Prezydium 603-611-087 P. P. "Porty Lotnicze” Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1 Warszawa 00-906