Przedstawiciele w FZZ

Lp. Imię Nazwisko Insytucja Funkcja w FZZ
1. Krzysztof Aniszewski P. P. "Porty Lotnicze" Warszawa Członek Zarządu Głównego FZZ
2. Bernard Cieślik Tramwaje Warszawskie Członek Komisji Rewizyjnej FZZ