Przedstawiciele w FZZ

Lp. Imię Nazwisko Insytucja Funkcja w FZZ
1. Krzysztof Aniszewski P. P. "Porty Lotnicze" Warszawa Członek Zarządu Głównego FZZ
2. Bernard Cieślik Tramwaje Warszawskie Członek Komisji Rewizyjnej FZZ
3. Elżbieta Chodzyńska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego FZZ Woj. Lubelskiego
4. Marek Carli MZA Sp. z o.o. Warszawa Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Woj. Mazowieckiego
5. Zbigniew Sagański PIP Warszawa Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Woj.Mazowieckiego