15-LECIE POWSTANIA ORGANIZACJI ZAKŁADOWEJ NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 W UMCS LUBLIN

W dniu 15.03.2024 roku Przewodniczący Regionu Mazowieckiego NSZZ Solidarność 80 wraz z Przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność 80 uczestniczyli w uroczystościach związanych z obchodami 15 lecia powstania Organizacji Zakładowej nr 23 w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Podczas uroczystości Przewodnicząca Panie Elżbieta Chodzyńska oraz Wice Przewodnicząca Pani Agnieszka Weinberger-Zarzycka na wniosek Przewodniczącego Zarządu Regionu Mazowieckiego Pana Krzysztofa Aniszewskiego zostały odznaczone medalami „ZASŁUŻONY NA RZECZ POROZUMIEŃ SPOŁECZNYCH.”