WYBORY W NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 KONCERNU PFLEIDERER

pfleiderer

Demokratyczne zasady wyborów władz związkowych to podstawa działania nowoczesnych organizacji związkowych. NSZZ ”Solidarność”-80 Koncernu Pfleiderer zarejestrowana jest w ogólnopolskim związku zawodowym NSZZ ”Solidarność”-80, który z kolei zrzesza się w Forum Związków Zawodowych .

Proces wyborczy w organizacji związkowej rozpoczął się zebraniami członków związku, którzy wybrali delegatów do następnego szczebla wyborczego. W kolejnym etapie Zebranie Delegatów wyłoniło w tajnych wyborach władzę organizacji. Wybrano przewodniczącego. Komisję międzyzakładową i komisję rewizyjną oraz delegata na regionalny zjazd związku. Wybory na przewodniczącego odbyły się bez większych emocji, ponieważ kolega Piotr Morta jako jedyny kandydat, otrzymał 100% wsparcie delegatów.

Zebranie delegatów zaszczycili swą obecnością: przewodniczący Komisji Krajowej, przewodniczący regionu Mazowieckiego Krzysztof Aniszewski wraz z kierownikiem biura kol. Aleksandra Wisniewską oraz dyrektor Pflaiderer Wieruszów – Andrzej Wojcieszak, ZSIP Waldemar Kasendra.

Mariusz Świeściak i Piotr Morta za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych zostali odznaczeni Medalem Zasłużony na Rzecz Porozumień Społecznych przeprowadzonych wyborach dyskutowano więc o sytuacji w związku, w kraju i koncernie.

Na pierwszym posiedzeniu Komisji Międzyzakładowej dokonano wyboru jej członków do odpowiednich funkcji, które będą pełnić w tej kadencji.

Władze statutowe NSZZ ”Solidarność”- 80
Organizacji Międzyzakładowej Koncernu Pfleiderer
kadencja 2022 – 2026 rok

Komisja Międzyzakładowa:

 1. Morta Piotr – przewodniczący (tel. 326), kom. +48 503 019 284
 2. Adamowicz Mirosław – zastępca przewodniczącego (tel. 336)
 3. Tomala Marcin – zastępca przewodniczącego
 4. Tomaszek Eugeniusz – skarbnik (tel. 206)
 5. Debner – Paduszyńska Anna – sekretarz (tel. 163)
 6. Gaj Marek (tel. 347)
 7. Fryziel Wojciech
 8. Juszczak Jarosław (tel. 282)
 9. Kędzia Zbigniew
 10. Świtoń Artur
 11. Tomaszek – Krawczyk Marta

Skład Komisji rewizyjnej:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej S80 – Daniel Jarczak,
członkowie KR – Tomasz Łacina,
Marcin Gonera,
Artur Zawadzki.

Podczas zebrania delegatów Piotr Morta w swym wystąpieniu powiedział:

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Serdecznie witam zaproszonych gości i delegatów!

1 i 6 września bieżącego roku ”Solidarność”-80 Koncernu Pfleiderer wybrała delegatów. W dniu dzisiejszym delegaci wybiorą władze na kolejną kadencję. Nowo wybrany Zarząd ”Solidarności”-80 stanie przed poważnymi wyzwaniami. Toczy się proces zmian właścicielskich w Grupie Pfleiderer. Rynek jest obecnie bardzo rozchwiany i nieprzewidywalny. Przerwane zostały łańcuchy dostaw, w Polsce na dobre zadomowił się szok podażowy. Drożeje energia, żywność, benzyna, gaz, węgiel i inne surowce energetyczne. Dynamicznie rosną koszty produkcji. Ten wzrost kosztów został przerzucony na ceny detaliczne, które płaci klient. Gospodarstwa domowe borykają się z ogromnymi problemami ekonomicznymi. Największa od ćwierćwiecza inflacja, spadek wartości złotego, wzrost oprocentowania kredytów – z tymi problemami pracownicy muszą radzić sobie codziennie. Celem ”Solidarności”-80 jest łagodzenie skutków galopującej inflacji.

Wynagrodzenia Polaków nie nadążają za inflacją. Z wyników badań opublikowanych przez „Rzeczpospolitą” wynika, że aż 60 procent Polaków oszczędza na podstawowych produktach, a 40 procent kupuje właściwie wyłącznie najtańsze produkty lub wybiera tylko to, co jest aktualnie w promocji – niezależnie od jakości produktów. Niemal co drugi z nas czuje się niepewnie, jeśli chodzi o pokrycie codziennych potrzeb finansowych. Jakość życia Polaków uległa drastycznemu pogorszeniu.

Badania ARC Rynek i Opinia wykazują, że aż prawie co trzeci z nas próbuje na różne sposoby podnieść swoje przychody. Jak to robić? Związki Zawodowe muszą pójść do pracodawcy i negocjować podwyżki wynagrodzeń. Niestety mamy do czynienia ze zwiększaniem dynamiki wzrostu cen podstawowych towarów konsumpcyjnych. To nie jest dobra wiadomość. Negocjacje w naszej firmie będą bardzo trudne ze względu na sytuację na rynku płyt drewnopochodnych, jak również na rynku surowców. Pomimo to głównym sposobem na poprawę poziomu życia Polaków jest zdecydowany wzrost wynagrodzeń. Nie poradzimy sobie z tymi wyzwaniami sami na poziomie jednej firmy. Konieczne są rozwiązania systemowe z udziałem central związkowych i rządu.

Dla wzmocnienia mojej tezy pozwolę sobie wykorzystać wyniki ankiety przeprowadzonej na polskim rynku pracy. Wśród respondentów z reprezentatywnej grupy Polaków, 19 procent osób szuka dodatkowej pracy, a 8 procent pragnie zamienić dotychczasową pracę na lepiej płatną. Do pracodawcy po podwyżkę zamierza pójść zaledwie 5 procent z badanej grupy pracowników. Wszyscy mają obawy, że inflacja będzie nadal rosła i że będzie to wzrost dynamiczny.

Niestety tylko nieliczna grupa Polaków zdołała zabezpieczyć się przed efektem inflacji. W ostatnich trzech miesiącach wynagrodzenie wzrosło jedynie w przypadku 14 procent ankietowanych, a zaledwie 12 procentom respondentów udało się zmienić pracę na taką, która wiąże się z wyższym wynagrodzeniem.

Pandemia i wojna na Ukrainie przyczyniły się do rekordowego wzrostu cen, podwyżek stóp procentowych oraz spadku wartości złotego. W konsekwencji pogorszeniu ulega jakość życia Polaków oraz potęgują się problemy w firmach i na polskim rynku pracy.

Powyższe wyniki badań świadczą o potrzebie rozwiązań systemowych. Wielkim wyzwaniem dla polskiego rządu jest podjęcie zdecydowanych i skutecznych działań zabezpieczających interesy Polaków poprzez łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego, które nas dotknęły.

Nie możemy akceptować sytuacji, aby płaca realna ulegała tak drastycznemu obniżeniu. Przed nowym zarządem ”Solidarności”-80 stoi zatem poważne wyzwanie: Efektywne negocjacje z pracodawcą!!! Wynegocjowany wzrost wynagrodzeń powinien co najmniej zrównoważyć obecny poziom inflacji.

Życzę owocnych obrad i trafnych wyborów.

Łącząc wyrazy szacunku
Przewodniczący
NSZZ ”Solidarność”-80
OM Koncernu Pfleiderer

GALERIA